Digitaliseerimine ja tarkvara arendus, tehnilised teenused

teenus

Digitaliseerimine

Mõnikord jääb protsesside automatiseerimisest väheks. Uute ärivõimaluste avardamiseks on vaja päris oma lahendust, mis muudab traditsioonilised tööprotsessid digitaalseteks, struktureerib struktureerimata andmed ja võimaldab ärimudeli skaleeritavust.

Selleks viime läbi digidiagnostika (töötleva tööstuse ettevõtetele on EASil ka eraldi toetusmeede), kaardistame võimalused ja alternatiivid, kuidas saavutada digitaalsete tehnoloogiate abil konkurentsieelis, ning valime parimad tehnoloogilised teostusvõimalused. Kombineerituna protsesside süvaanalüüsiga (vajadusel koostöös meie partneriga Lean Digital) leiame efektiivsed lahendused ning arendame infosüsteemi, mida Sinu äri vajab.

Infosüsteemide arendamine

Arendame klientide vajadustest lähtuvaid kvaliteetseid infosüsteeme. Süveneme protsessidesse ja loome maksimaalselt automatiseeritud lahendusi, mis hoiavad kokku kasutajate aega ja raha. Testime pidevalt, et tagada arenduste kõrge kvaliteet.

Tehniline projektijuhtimine

Tehniline projektijuht vahendab infot ettevõtja ja arendusparteri vahel. Ta saab aru ärispetsiifikast ja arenduse tehnilistest detailidest ja aitab kaasa parimate tehniliste võimaluste väljatöötamisele.

Süsteemiarhitektuur

Leiame lahendused, mis vastavad tänastele ärivajadustele ja on kohandatavad ka 10 aasta pärast.

Peatöövõtt

Tarkvara arenduse terviklahenduste väljatöötamisel tuleb sageli kaasata mitmeid osapooli. On valdkondi, mille spetsialiste Eestis ei ole, mistõttu teeme koostööd partneritega üle Euroopa.

Lahendame disaini, kasutajakogemuse (UX), arenduse, testimise, automatiseerimise ja riistvaraga seotud IT probleeme. Võtame vastutuse terviklahenduste väljatöötamise eest ja tagame kogu protsessi õnnestumise.

Integratsioonilahendused

Lahendused, mis tagavad infovahetuse erinevate süsteemide vahel, tegemata järeleandmisi andmete kvaliteedis.

Arendusprotsessid ja agiilsed metoodikad

Paneme kogu organisatsiooni tööle ühtse eesmärgi nimel. Leiame üles arendusprotsessi pudelikaelad ja saavutame eesmärgid lühikeste tagasisidetsüklite abil. Aitame skaleerida agiilset arendust suuremates organisatsioonides kasutades Scaled Agile Framework raamistikku.

Alustame Sinu äri eesmärkide saavutamisega