EAS toetab tarkvarafirma Flowit Estonia tehisintellektil põhinevaid tooteuuringuid

artikkel

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) rakendusuuringute programm toetab tarkvarafirma Flowit Estonia teaduslikku uuringut tehisintellektil baseeruva tarneahela tõuke strateegia rakendamisel väikese ja keskmise suurusega tootmis- ja hulgimüügiettevõtetele.

Viimastel aastatel on globaalset mõju omavad sündmused nagu COVID-19 viiruse puhang ning sõda Ukrainas, tekitanud üleilmseid häireid tootmises ning logistikas. Tarneahela tõrgetele on eriti vastuvõtlikud väikese ja keskmise suurusega tootmisettevõtted, kuna neil on täna kõige kasinamad vahendid – peamiselt Excel ja e-mail – nendest tulenevate riskide maandamisel. Seetõttu peavad nad tegema tootmise jätkamiseks olulisi lisapingutusi sisendressursside saamisel.

„Selle projekti tulemusena saavad väikese ja keskmise suurusega tootmis- ning hulgimüügiettevõtted suurettevõtetega võrdväärsed võimalused oma tarneahelaid ja tootmist paremini planeerida ning end muutuvatele oludele ennetavalt kohandada,“ selgitas Flowit Estonia tegevjuht Andres Aavik.

Tarneahela planeerimise digitaliseerimine tagab neile äri kestlikkuse ka piirangute tingimustes. Samuti võimaldab paremat kommunikatsiooni klientidega, et neid ennetavalt informeerida tellimuste hilinemisest, mida on toorme ja komponentide tarneaja muutused põhjustanud.

Programmi lõpptulemusel sünnib rakendus, mis talletab kõrge kvaliteediga rikastatud müügiandmeid; profileerib klientide mineviku tellimuste põhjal toodete täpsed valmimise ajad ja tuleviku nõudlused; loob seose toodete ja nende komponentidega (retseptid); omab täpset ülevaadet kõigi klientide ning toodete tuleviku vajadustest; loob senise ostuinfo põhjal realistlikke tulevikusimulatsioone ning teavitab kasutajat olulistest muutustest, hinnates selleks reaalajas komponentide vajadust ja saadavust.

Tarneahela targa planeerimise projekti aluseks on Flowit Estonia arendatud iseteenendustarkvara tootmisettevõtetele Salesorder ja tehisintellektil põhinev lahendus Aitoldyou.

Salesorder pakub ärilt ärile e-kommerts lahendust tellimuste ja kordustellimuste esitamiseks, kampaaniate läbiviimiseks, reklamatsioonide vastuvõtuks ning sisaldab ka tooteinfo haldamise süsteemi. Aitoldyou suudab läbi klientide käitumismustrite profileerimise suure täpsusega ennustada tulevikus toimuvaid sündmusi – näiteks kauba veo korral klienti, veo alg- ja sihtpunkti, tellimuse esitamise aega, eeldatava veo aega, veose omadusi (mõõdud, kaal) jne.

Flowit Estonia soovib uuringute ja testide abil teaduslikult tõestada, kas ja kuidas oleks võimalik luua lahendus, mis vastab laiemalt sektori kui ka kasutajate tegelikule vajadusele ning on tootestatav.

EAS toetab ettevõtja rakendusuuringu ja rakendusuuringule järgneva tootearenduse programmi raames tarneahela targaplaneerimise projekti  469 750,86 euro ulatuses. Uuringud toimuvad kuni 31. jaanuarini 2025.

EASi rakendusuuringute programm toetab innovaatiliste toodete arendust ja võimaldab kasvatada ettevõtte tulu, arendades uusi või senisest oluliselt muudetud tehnoloogiaid, protsesse, tooteid või teenuseid.

Flowit Estonia on aastast 2007 tegelenud tarkvara kvaliteedi ja arenduse, digitaalsete toodete arendamise, digitaliseerimise, tööprotsesside optimeerimise ja automatiseerimisega oma klientidele. Tarkvaraettevõte on läbi viinud ka mitmeid tehisintellekti rakendamise projekte näiteks nexperia.com  ja on AI prototüüpide tootestamise partner Daimler AG-le. Lisaks on arendatud mitmeid omatooteid nagu Aitoldyou ja Salesorder.

FOTO: Flowit Estonia partner Juhan-Madis Pukk ja tegevjuht Andres Aavik ning Salesorderi müügijuht Sten Marten Nõlvak.

Foto autor: Helen Purge

Alustame Sinu äri eesmärkide saavutamisega