Eesti ettevõtetel on hulgaliselt lahendusi, mida praegugi eksportida. Edukalt saab seda teha riigi abiga

artikkel

Ma ei näe ühtki vabandust, miks ei peaks riik just nüüd investeerima ekspordi tugivõrgustikesse ja era- ning avaliku sektori vahelise koostöö tõhustamisse, et päästa meie ettevõtteid ekspordilangusest, kirjutab ITL-i juhatuse liige ja Flowit Estonia juhatuse liige Juhan-Madis Pukk.

Tänases olukorras, kus reisimine on välistatud, tundub keeruline mõelda ekspordi kasvatamise võimalustele. Aga just nüüd on mõned Eesti tooted väga vajalikud kogu maailmas. Ma ei näe ühtki vabandust, miks ei peaks riik just nüüd investeerima ekspordi tugivõrgustikesse ja era- ning avaliku sektori vahelise koostöö tõhustamisse, et päästa meie ettevõtteid ekspordilangusest?

Eestis on ettevõtteid, kes on aastaid vaeva näinud, et nende ettevõte toimiks ka juhul kui kuu aega ükski töötaja tööl ei käiks. Sellise võimekuse loomine ei juhtu üleöö, eriti kui pole kogemust. Kuna Covid-19 viiruse tõttu hakkab üha enam ettevõtteid selle peale mõtlema, on just nüüd aeg Eestis seda teadmist ja kogemust kõigi abistamiseks kasutada. Sellistest näidetest saavad õppida nii Eesti kui ka eksportturgude ettevõtted ja seda teadmust tuleb nüüd muutunud maailmas veelgi jõulisemalt jagada.

Füüsiline kontakt minimaalne ka enne kriisi

Eesti e-riigi lahendused on tänases keskkonnas asendamatud. Juba enne kriisi puhkemist oli vajadus füüsiliseks kontaktiks kodaniku ja ametniku vahel minimaalne. Eesti näitel saavad kõik riigiaparaadid jätakata funktsioneerimist ka kriisisituatsioonis. See on kõigile tasuta.
Meie ettevõtted suudavad ka kõige keerulisemaid lahendusi luua. Kaardilt näeb, millistesse riikidesse Eestis pärit andmevahetuse platvormi idee juba jõudnud on: https://x-road.global/xroad-world-map, samuti on näha Eesti ettevõtete lai haare siin: https://references.e-estoniax.com/
Eesti e-tervise lahendused vajavad eraldi väljatoomist. Mitte ainult ei suuda me terviseandmeid turvaliselt vahetada ja talletada, vaid oleme aastaid näinud vaeva ka seotud standardiloomega (ehk kuidas masinate-vaheline informatsioon struktureeritud on, millist infot on vaja edastada). See on täiesti unikaalne võimalus ükskõik mis riigile võtta vaid pisikeste kohandustega üle täiskomplektne lahendus. Kindlasti tuleme tänasest eriolukorrast välja veel tugevama süsteemiga.
Eesti ettevõtted suudavad riigiga koostöös saadud kogemust eksportida. Siin toodetud pakiroboteid ja pakkide hoiukappe tuntakse kogu maailmas. On selge, et nende laialdasem kasutuselevõtt aitab nii tänast kui ka tulevasi kriise paremini üle elada (lisaks sellele, et nende abil on meil kõigil mugavam ja kiirem igapäevaste toimetustega hakkama saada).
Schengeni riikide sisepiiridel on Covid-19 viiruse peatamiseks rakendatud piirikontroll veokitele, mistõttu on tekkinud pikad sõidukite järjekorrad, mis ulatuvad mitmetesse kilomeetritesse. Eesti ettevõte on taolistele olukordadele lahendusi pakkunud juba 2011. aastast ja olemas on suutlikkus taoline süsteem panna käima umbes nädalaga mistahes piiripunktis, võimaldades selliselt oluliselt suuremat mugavust kõigile autojuhtidele.

Koormustest reaalses elus

E-õppe keskkonnad on meil olemas ja praegu käib nende koormustest reaalses elus. Riik tegi otsuse anda tasuta kasutusse meie loodud tarkvarad. Igati õige otsus. Keegi peab aitama neid keskkondi ka üles panna ja jagada parimaid praktikaid. Vaata ülevaadet, milliseid lahendusi Eestil täna pakkuda on: https://education-nation.99math.com/

On selge, et Eestil on maailmale palju anda nii tänase viirusepuhangu kui ka eelmisest majandussurutisest raskema majanduskriisi tingimustes. See, mida me saame anda, toetab lisaks neile sajakonnale ettevõttele, kes neid teenuseid osutada ja üles seada suudavad, kõiki Eesti ettevõtteid. Mida laiemalt on teada, et Eesti on esirinnas innovaatiliste tehnoloogiate abil probleemide lahendamises, seda altimad ollakse Eestisse investeerima. Seda parema meelega ostetakse Eestist ükskõik, mis toodet või teenust.

Eesti riik saab ekspordile kaasa aidata

Meie ettevõtted üksi ei saa aga juba kehtivate ja peatselt kehtima hakkavate piirangute ning majandussurutise tingimustes enam välisturgudele murda. Mida väiksem ettevõte ja mida kaugem on turg, seda kallim ja raskem see on, ka olenemata sellest, kui kõrge lisandväärtusega toodet või teenust eksportida soovitakse.

Lisaks riigi poolt loodavatele abipakettidele ettevõtetele eriolukorraga toimetulekuks on täna Eesti riigil võimalus ja kohustus investeerida nii palju kui vaja ekspordi tugivõrgustikku, era- ja avaliku sektori vahelisse koostöösse, et Eesti oleks see üks riik maailmas, kes suudab kriisi ajal oma ekspordi langust adekvaatselt kontrollida. Tuleb luua need sillad ja sidemed, mis on vaja, et pärast languse põhja kasvaks meie majandus kiiremini kui teistel.

See siin on meie võimalus. Võimalus teha head, aidata, toetada, saada rahvusvahelist tunnustust ja lõigata majanduslikku profiiti.

Artikkel on avaldatud Ärilehe digiväljaandes 19.03.2020: LINK

Alustame Sinu äri eesmärkide saavutamisega