Sinu äri eesmärkide saavutamine automatiseeritud lahendustega

teenus

Kvaliteedijuhtimine

Planeerime, kontrollime kvaliteeti, maandame riske, arvestades kogu organisatsiooniga.

Testijuhtimine

Meie kogenud testijuhid aitavad projekti planeerida ja teostada nii, et kõik tarkvara kvaliteedi tagamiseks vajalikud tegevused saaks tehtud õigel ajal ja piisava põhjalikkusega.

Tarkvara testimine

Kasutatavus

Tagame rakenduste kasutajamugavuse. Testime, kas klient leiab vajaliku informatsiooni üles ja saab takistusteta talle olulisi toiminguid teostada.

Tehniline testimine

Kuidas töötavad tarkvara need komponendid, mis ei ole mõeldud inimkasutamiseks? Testime, kas masinliidesed, loogikamoodulid, süsteemiteenused ja taustarakendused vastavad kvaliteediootustele.

Turvalisus

Tagame Sinu ettevõtte ja klientide andmete privaatsuse.

Jõudlus

Testime süsteemi maksimaalset võimekust klientide teenindamisel. Kas süsteemi töös tekib tõrkeid, kui kõrge koormus kestab pikema perioodi? Millisest koormusest alates on vaja süsteemi jõudlust suurendada?

Testide automatiseerimine

Kasutame mitmeid erinevaid testide automatiseerimise vahendeid, et info tarkvara kvaliteedi kohta jõuaks Sinuni kiiremini, kui ükski inimene seda suudaks.

Tehniline projektijuhtimine

Tehniline projektijuht vahendab infot ettevõtja ja arenduspartneri vahel. Ta saab aru ärispetsiifikast ja arenduse tehnilistest detailidest ning aitab kaasa parimate tehniliste võimaluste väljatöötamisele.

Koolitused

Pakume tarkvara kvaliteedi koolitusi alates 2008. aastast nii Eesti kui Skandinaavia koolitajatega. Koolitusplaani koostame vastavalt Sinu ettevõtte vajadustele ja soovidele.

Arendusprotsessid ja agiilsed metoodikad

Paneme kogu organisatsiooni tööle ühtse eesmärgi nimel. Leiame üles arendusprotsessi pudelikaelad ja saavutame eesmärgid lühikeste tagasisidetsüklite abil. Aitame skaleerida agiilset arendust suuremates organisatsioonides kasutades Scaled Agile Framework raamistikku.

Alustame Sinu äri eesmärkide saavutamisega